Privacy Policy Smt Monte-Carlo

I – INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET PRIVACYBELEID VAN DE SITE

 1. Dit deel bevat informatie over de beheers methoden van SMT Monte-Carlo met betrekking tot de verwerking van de gegevens van de gebruikers van SMT Monte-Carlo.
 2. Deze informatie geldt ook voor de toepassing van artikel 13 van Verordening (EU) nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, voor personen die in wisselwerking staan met SMT Monte-Carlo en is te bereiken op het adres dat overeenkomt met de startpagina: https://smtmontecarlo.com/.
 3. Deze informatie wordt alleen verstrekt voor SMT Monte-Carlo en niet voor andere websites die door de gebruiker kunnen worden geraadpleegd via links die in de site zijn opgenomen.
 4. Het doel van dit document is informatie te verstrekken over de methoden, de tijdstippen en de aard van de informatie die de verantwoordelijke voor de verwerking aan de gebruikers moet verstrekken wanneer deze verbinding maken met de webpagina’s van SMT Monte-Carlo, ongeacht de doeleinden van de verbinding zelf, volgens de wetgeving van het Prinsdom Monaco en Europa
 5. Het informatieve verslag kan worden gewijzigd als gevolg van de invoering van nieuwe regelgeving op dit gebied; de gebruiker wordt derhalve verzocht deze pagina regelmatig te raadplegen.
 6. Indien de gebruiker jonger is dan 14 jaar, overeenkomstig art. 8, c.1 Verordening (EU) 2016/679, moet hij/zij zijn/haar toestemming legitimeren via de toestemming van zijn/haar ouders of voogd.

II – GEGEVENSVERWERKING

 1. Gegevenscontroleur
  • De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Het gaat ook over veiligheidsprofielen.
  • Met betrekking tot deze website is de verantwoordelijke voor de verwerking: S.a.r.l. SM Trading Monte-Carlo, en voor elke verduidelijking of uitoefening van de rechten van de gebruiker kan contact met hem opnemen via het volgende e-mailadres: info@smtmontecarlo.com.
 2. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
  • De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, respectievelijk dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
  • Op grond van artikel 28 van Verordening (EU) nr. 2016/679, na aanwijzing door de verantwoordelijke voor de verwerking, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de SMT Monte-Carlo website: S.a.r.l. SM Trading Monte-Carlo.
 3. Plaats van gegevensverwerking
  • De verwerking van gegevens die door het gebruik van SMT Monte-Carlo worden gegenereerd, vindt plaats te 11, Avenue Saint Michel MC98000 – Principauté de Monaco.
  • Indien nodig kunnen de gegevens in verband met de nieuwsbriefdienst worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke of door hem daartoe aangewezen personen in de desbetreffende gebouwen.

III – KOEKJES

 1. Soort koekjes
  • De SMT Monte-Carlo website maakt gebruik van cookies om de surfervaring van de gebruiker gemakkelijker en intuïtiever te maken: cookies zijn kleine tekstreeksen die worden gebruikt om bepaalde informatie op te slaan die verband kan houden met de gebruiker, zijn of haar voorkeuren of internettoegangsapparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) en worden voornamelijk gebruikt om de werking van de site aan te passen aan de verwachtingen van de gebruiker, door een meer gepersonaliseerde surfervaring te bieden en de eerder gemaakte keuzes te bewaren.
  • Een cookie is een kleine reeks gegevens die door een webserver naar uw browser wordt overgebracht en alleen kan worden gelezen door de server die de gegevens heeft overgebracht. Het is geen uitvoerbare code en brengt geen virussen over.
  • Cookies registreren geen persoonlijke informatie en identificeerbare gegevens worden niet opgeslagen. Indien u dit wenst, kunt u het opslaan van sommige of alle cookies verhinderen. In dat geval kan uw gebruik van de website en de aangeboden diensten echter worden belemmerd. Om verder te gaan zonder uw cookie-opties te wijzigen, kunt u gewoon verder surfen.
  • Hieronder vindt u de soorten cookies die de site gebruikt:
 2. Technische cookies
  • Er zijn tal van technologieën die worden gebruikt om informatie op te slaan op de computer van de gebruiker, die vervolgens wordt verzameld door sites. De bekendste en meest gebruikte daarvan is het HTML-cookie. Zij worden gebruikt voor navigatie en om de toegang tot en het gebruik van de site door de gebruiker te vergemakkelijken. Zij zijn noodzakelijk voor de overdracht van communicatie op het elektronische netwerk of voor de leverancier om de door de klant gevraagde dienst te kunnen leveren.
  • De instellingen voor het beheren of deactiveren van cookies kunnen verschillen naargelang de gebruikte internetbrowser. In elk geval kan de gebruiker de algemene deactivering of annulering van cookies beheren of vragen door de instellingen van zijn internetbrowser te wijzigen. Een dergelijke deactivering kan de toegang tot sommige delen van de site vertragen of verhinderen.
  • Het gebruik van technische cookies maakt een veilig en efficiënt gebruik van de site mogelijk.
  • De cookies die in de browser worden geplaatst en via Google Analytics of via de statistiekendienst van blogger of soortgelijk worden doorgestuurd, zijn alleen technisch als ze rechtstreeks door de eigenaar van de site zelf worden gebruikt voor de optimalisering van de site, die in geaggregeerde vorm informatie kan verzamelen over het aantal gebruikers en de manier waarop zij de site bezoeken. Onder deze voorwaarden gelden voor analytische cookies dezelfde regels inzake informatie en toestemming als voor technische cookies.
  • Wat de duur betreft, kunnen we een onderscheid maken tussen tijdelijke sessiecookies die automatisch worden verwijderd aan het einde van de surfsessie en worden gebruikt om de gebruiker te identificeren en zo te vermijden dat hij op elke bezochte pagina moet inloggen, en permanente cookies die actief blijven op de computer tot ze vervallen of door de gebruiker worden verwijderd.
  • Sessiecookies kunnen worden geïnstalleerd om toegang te krijgen tot en te verblijven in het privïgedeelte van het portaal als een geauthentiseerde gebruiker.
  • Ze worden niet persistent opgeslagen, maar alleen voor de duur van de navigatie totdat de browser wordt gesloten, en ze verdwijnen wanneer de browser wordt gesloten. Het gebruik ervan is strikt beperkt tot de overdracht van sessie-identificatoren die bestaan uit willekeurige getallen die door de server worden gegenereerd en noodzakelijk zijn om een veilige en efficiënte verkenning van de site mogelijk te maken.
 3. Cookies van derden
  • Met betrekking tot de herkomst wordt onderscheid gemaakt tussen cookies die rechtstreeks van de site die u bezoekt naar de browser worden gestuurd en cookies van derden die van andere sites en niet van de site die u bezoekt naar uw computer worden gestuurd.
  • Persistente cookies zijn vaak cookies van derden.
  • De meeste cookies van derden zijn tracking cookies die worden gebruikt om online gedrag te detecteren, interesses te begrijpen, en vervolgens reclamevoorstellen voor gebruikers aan te passen.
  • Er kunnen analytische cookies van derden worden geïnstalleerd. Deze worden verzonden vanaf de domeinen van deze derden buiten de site.
  • Analytische cookies van derden worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruikersgedrag op SMT Monte-Carlo. Deze informatie wordt anoniem verzameld om de prestaties te controleren en de bruikbaarheid van de site te verbeteren. Profileringscookies van derden worden gebruikt om profielen van gebruikers op te stellen, teneinde reclameboodschappen voor te stellen die aansluiten bij de keuzes die de gebruikers zelf hebben gemaakt.
  • Het gebruik van deze cookies wordt geregeld door de regels die door de derde partijen zelf zijn vastgesteld; daarom wordt de gebruikers verzocht de privacy verklaringen en de instructies voor het beheren of uitschakelen van cookies te lezen die op de desbetreffende webpagina’s zijn gepubliceerd.
 4. Profileringscookies
  • Profileringscookies zijn cookies waarmee profielen van de gebruiker worden aangemaakt en die worden gebruikt om reclameboodschappen te sturen die aansluiten bij de voorkeuren die de gebruiker tijdens het surfen op het web kenbaar heeft gemaakt.
  • Voor het gebruik van dit soort cookies moet u uitdrukkelijk toestemming geven.
  • Artikel 22 van Verordening (EU) 2016/679 en artikel 122 van het Wetboek gegevensbescherming zullen van toepassing zijn.

IV – VERWERKTE GEGEVENS

 1. Methoden voor gegevensverwerking
  • Zoals alle websites maakt ook deze website gebruik van logbestanden waarin informatie wordt opgeslagen die automatisch wordt verzameld tijdens bezoeken van gebruikers. De verzamelde informatie kan de volgende zijn:
   • internet IP-adres
   • type browser en parameters van het apparaat dat is gebruikt om verbinding te maken met de site;
   • naam van de internetprovider (ISP);
   • datum en tijdstip van het bezoek;
   • webpagina van herkomst van de bezoeker (referral) en uitgang;
   • aantal kliks, indien van toepassing.
 1. Bovenvermelde informatie wordt automatisch verwerkt en uitsluitend in geaggregeerde vorm verzameld om de correcte werking van de site te controleren, en om veiligheidsredenen. Deze informatie zal worden verwerkt op grond van de legitieme belangen van de eigenaar.
 2. Voor veiligheidsdoeleinden (spamfilters, firewalls, virusdetectie) kunnen automatisch geregistreerde gegevens mogelijk persoonsgegevens zoals het IP-adres bevatten, die in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunnen worden gebruikt om pogingen tot beschadiging van de site zelf of tot het toebrengen van schade aan andere gebruikers, of anderszins schadelijke of criminele activiteiten te blokkeren. Dergelijke gegevens worden nooit gebruikt om de gebruiker te identificeren of te profileren, maar alleen om de site en zijn gebruikers te beschermen; dergelijke informatie wordt behandeld volgens de legitieme belangen van de eigenaar.
 3. Indien de site de mogelijkheid biedt om opmerkingen in te voegen, of in geval van specifieke door de gebruiker gevraagde diensten, met inbegrip van de mogelijkheid om het Curriculum Vitae voor een eventuele werkrelatie toe te zenden, detecteert en registreert de site automatisch enkele identificatiegegevens van de gebruiker, waaronder het e-mailadres. Deze gegevens worden geacht vrijwillig door de gebruiker te zijn verstrekt op het moment van de aanvraag voor de levering van de dienst. Door een commentaar of andere informatie in te voeren, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk het privacy beleid, en stemt er met name mee in dat de ingevoerde inhoud vrijelijk onder derden wordt verspreid. De ontvangen gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het verlenen van de gevraagde dienst en alleen gedurende de tijd die nodig is voor het verlenen van de dienst.
 4. De informatie die de gebruikers van de site overwegen openbaar te maken door middel van de diensten en hulpmiddelen die hen ter beschikking worden gesteld, worden door de gebruiker bewust en vrijwillig verstrekt, waardoor deze site wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor eventuele overtredingen van de wet. Het is aan de gebruiker om na te gaan of hij/zij over de nodige machtigingen beschikt om persoonsgegevens van derden of door nationale en internationale regelgeving beschermde inhoud in te voeren.
 5. Doel van de gegevensverwerking
 6. 1. De gegevens die door de site tijdens de werking ervan worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de hierboven aangegeven doeleinden en worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de aangegeven activiteiten uit te voeren, en in geen geval langer dan 5 jaar.
 7. 2. De gegevens die voor veiligheidsdoeleinden worden gebruikt (blokkering van pogingen tot beschadiging van de site) worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om het eerder aangegeven doel te bereiken.
 8. Door de gebruiker verstrekte gegevens
 9. 1. Zoals hierboven is aangegeven, leidt de facultatieve, expliciete en vrijwillige verzending van elektronische post naar de op deze site vermelde adressen tot de latere verkrijging van het adres van de afzender, dat nodig is om te kunnen antwoorden op verzoeken, alsmede van alle andere persoonsgegevens die in het bericht zijn opgenomen.
  • Specifieke samenvattende informatie zal op verzoek geleidelijk worden gerapporteerd of weergegeven op de pagina’s van de site die voor specifieke diensten zijn opgezet.
 10. Ondersteuning in de configuratie van uw browser
 1. Sociaal Netwerk Plugin

V. – GEBRUIKERSRECHTEN

 1. Artikel 13, c. 2 van Verordening (EU) 2016/679 somt de rechten van de gebruiker op.
 2. De SMT Monte-Carlo website heeft daarom de intentie om u te informeren over het bestaan van uw rechten, gebaseerd op de volgende artikelen van Verordening (EU) 2016/679:

A)Volgens artikel 15 het recht van de betrokkene om de houder van de persoonsgegevens om toegang te verzoeken, volgens artikel 16 de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te rectificeren, volgens artikel 18 de mogelijkheid om de hem betreffende verwerking te integreren of te beperken, of om zich, om legitieme redenen, tegen de verwerking te verzetten volgens artikel 21, naast het recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens artikel 20 Verordening (EU);
b) het recht te verzoeken om annulering op grond van artikel 17, omzetting in anonieme vorm of afscherming van onrechtmatig verwerkte gegevens, met inbegrip van gegevens waarvan de bewaring niet noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
c) het recht te verlangen dat wordt bevestigd dat de bijwerking, rectificatie, integratie, schrapping, afscherming of wijziging van gegevens ter kennis zijn gebracht van degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt of verspreid, ook wat de inhoud betreft, tenzij dit onmogelijk blijkt of duidelijk niet in verhouding staat tot het gewaarborgde recht.

 1. Verzoeken kunnen worden gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking, zonder formaliteiten of, als alternatief, door gebruik te maken van het door de Garantiefonds voor de bescherming van persoonsgegevens verstrekte model, of door een e-mail te sturen aan: info@smtmontecarlo.com
 2. Indien de verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder a) – uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik – of artikel 9, lid 2, onder a) – uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van genetische gegevens, biometrische gegevens die betrekking hebben op de gezondheid, waaruit de godsdienstige, levensbeschouwelijke of vakbondsovertuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst of de politieke opvattingen blijken – heeft de gebruiker het recht zijn toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de behandeling op grond van de toestemming die de intrekking is gegeven.
 3. Evenzo heeft de gebruiker in geval van overtreding van de voorschriften het recht een klacht in te dienen bij de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens, als de autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op de verwerking in het Vorstendom Monaco.
 4. Voor een meer gedetailleerde bespreking van uw rechten, zie de artikelen 15-22 van Verordening (EU) 2016/679.

VI – DOORGIFTE VAN GEGEVENS NAAR NIET-EU-LANDEN

 1. Deze site kan sommige van de verzamelde gegevens delen met diensten die buiten de Europese Unie zijn gevestigd. In het bijzonder met Google, Facebook en Microsoft (LinkedIn) via sociale plugins en de Google Analytics-dienst. De doorgifte is toegestaan en strikt geregeld in artikel 45, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679, zodat geen verdere toestemming is vereist. De hierboven genoemde bedrijven garanderen dat zij zich houden aan het Privacy Shield.
 2. Gegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derde landen die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 45 en volgende van Verordening (EU).

VII. – GEGEVENSBEVEILIGING

 1. Deze site verwerkt gebruikersgegevens op een wettige en correcte manier, waarbij passende veiligheidsmaatregelen worden getroffen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens te voorkomen. De verwerking wordt uitgevoerd door middel van computer- en/of telematica-instrumenten, met organisatorische methoden en logica die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden.
 2. Naast de eigenaar kunnen de gegevens in sommige gevallen ook toegankelijk zijn voor categorieën werknemers die betrokken zijn bij de organisatie van de site (administratief, commercieel, marketing, juridisch, systeembeheerders) of externe partijen (zoals externe leveranciers van technische diensten, postkoeriers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus).

VIII. – WIJZIGINGEN IN DIT DOCUMENT

 1. Dit document, dat het privacy beleid van deze site vormt, is gepubliceerd op het adres: http://smtmontecarlo.com/nl/privacy-beleid/
 2. Zij kan worden gewijzigd of bijgewerkt. De gebruikers wordt verzocht deze pagina op gezette tijden te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op wetgevingsgebied.
 3. Eerdere versies van het document zullen nog steeds beschikbaar zijn op deze pagina.
 4. Het document werd op 10/05/2021 geactualiseerd om te voldoen aan de relevante regelgevende bepalingen, en in het bijzonder in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679.